ไขความลับทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่อวกาศถึงสะดือทะเล มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2562(หนังสือพิพม์มติชน 10/08/2562)