สทน.เปิดบูธอิมแพค จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 16-25 ส.ค. ดึงเจ้าของเพจ Tum : da พาน้องๆนำวัสดุรอบตัวมาประดิษฐ์เครื่องใช้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ที่มา : https://theworldnews.net/th-news/sthn-epidbuuth-imaephkh-cchadngaanmhkrrmwithyaasaastr-16-25-s-kh-duengecchaakh-ngephcch-tum-da-phaan-ng-namwasdur-btawmaapradisthekhruue-ngaich-phathnaakhwaamkhidsraangsrrkh