มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
National Science and Technology Fair 2019
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนเคมีแสนง่ายถ้าเข้าใจตารางธาตุ”
(Chemistry is easy if we understand periodic table)
ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2562
ณ ห้องประชุม แอมเบอร์๒
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดาว์นโหลดเอกสาร
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ดาว์นโหลดเอกสาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “พลิกวิกฤติขยะพลาสติกสู่ทางออกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
(Plastic crisis to greener opportunities: Taking action at every level of society)
วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ ๑, ๒
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โครงการสัมมนา ดาว์นโหลดเอกสาร
กำหนดการสัมมนา ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ดาว์นโหลดเอกสาร

การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “50 ปี ก้าวแรกบนดวงจันทร์”
(50th Anniversary of the Moon Landing)
วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2562
ณ ห้องประชุม Phoenix ๑
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โครงการเสวนาวิชาการ ดาว์นโหลดเอกสาร
กำหนดการงานเสวนา ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ดาว์นโหลดเอกสาร

โครงการเสวนาวิชาการ
เรื่อง “แรงบันดาลใจจากตารางธาตุ”

โครงการเสวนาวิชาการ ดาว์นโหลดเอกสาร
กำหนดการงานเสวนา ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ดาว์นโหลดเอกสาร

การสัมนาเรื่อง
“Innovative Forum for ASEAN Museums towards Achieving Science and SDG Awareness in the Community”
๑๘-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ห้อง Amber2

โครงการเสวนาวิชาการ ดาว์นโหลดเอกสาร
กำหนดการงานเสวนา ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ดาว์นโหลดเอกสาร

การสัมนาเรื่อง
"Annual Meeting of the Global Council of IAP-SEP Science Education Policy Forum: Science Literacy, the role of science museums and centers"
๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ห้อง Amber2

โครงการเสวนาวิชาการ ดาว์นโหลดเอกสาร
กำหนดการงานเสวนา ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ดาว์นโหลดเอกสาร

การสัมนาเรื่อง
Symposium on Science Festival : "Promoting Lifelong Learing to Rise Public Awareness of Sustainable Development Goals in regions on Clean Water and Sanitation, industry innovation and infrastructure, and Life below Water"
๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ห้อง Amber3

โครงการเสวนาวิชาการ ดาว์นโหลดเอกสาร
กำหนดการงานเสวนา ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ดาว์นโหลดเอกสาร