มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
National Science and Technology Fair 2019
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตารางกิจกรรมเวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562
ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562
อิมแพค ฮอลล์ เมืองทองธานี

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

เวลา รายการ
10.00 - 11.00 สทอภ.
11.00 - 12.00 สสวทท.
13.00 - 14.00 แถลงข่าวไปไทยแลนด์ Space Week
14.00 - 15.00 เสวนาพิเศษ สถานทูตเยอรมนี

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

เวลา รายการ
09.00 - 14.00 พิธีเปิด
14.00 - 16.00 พิธีมอบรางวัลประกวดรางวัล นวัตกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมวิทย์

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

เวลา รายการ
10.00 - 12.00 ความมหัศจรรรย์ของ วิทยาศสตร์ลายนิ้วมือิด
13.00 - 15.00 มอบรางวัลเรื่องสั้น
15.00 - 16.00 พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา สมาคมวิทย์

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

เวลา รายการ
10.00 - 11.00 เสวนาพิเศษ สถานทูตเยอรมนี
12.00 - 14.00 ประกวดเล่านิทานจากดวงดาว
14.00 - 15.00 Thai PBS

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

เวลา รายการ
10.00 - 11.00 เสวนาเส้นทางนี้มีให้ถึงอวกาศ
11.00 - 13.00 พิธีมอบรางวัลการแสดง ทางวิทยาศาสตร์ และวาดภาพวิทยาศาสตร์
13.00 - 14.00 การเสวนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดย สทน.
14.00 - 15.00 พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ม. ต้น สมาคมวิทย์

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

เวลา รายการ
10.00 - 13.00 การแข่งขันตอบปัญหา วิทยาศาสตร์
13.00 - 14.00 นนท์ The Voice
14.00 - 17.00 กิจกรรมตอบปัญหา สมาคมเคมี

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

เวลา รายการ
09.00 - 11.00 งานแถลงข่าว กิจกรรมอิมเมจิเนียริ่ง
11.00 - 13.00 เสวนา:รถยนต์ไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ : ทิศทางและอนาคต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
13.00 - 14.00 เรดาห์ชายฝั่ง ดวงตาแห่งท้องทะเล สทอภ.
14.00 - 17.00 พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม. ปลาย

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

เวลา รายการ
10.00 - 11.00 แถลงข่าวการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลก โดย อพวช.
11.00 - 12.00 แสดงละครวิทยาศาสตร์ ทีมชนะเลิศตัวแทนประเทศไทยแข่งที่ปักกิ่ง

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

เวลา รายการ
10.00 - 11.00 โปรตีนอวกาศ ทสอภ.
11.00 - 12.00 TYSA : ชัวร์หรือไม่ ใช่หรือมั่ว (Mythbuster) กิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์และความเชื่อผิดๆ
12.00 - 13.00 พิธีมอบรางวัล การประกวด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ นักวิทยาศาสตร์น้อย
13.00 - 15.00 มอบรางวัลภาพถ่ายดาราศาสตร์ สดร.

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

เวลา รายการ
09.00 - 12.00 วิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน (สมาคมนักวิจัย)
14.00 - 15.00 พิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมชุมนุม นักวิทย์ยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทย์