มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
National Science and Technology Fair 2020
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การเดินทาง

สถานที่

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี IMPACT Muang Thong Thani ถนนป๊อปปูล่า 3 Banmai นนทบุรี 11120

เวลา

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 09:00 – 19:00 น.

การเดินทาง

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ : เมืองทองธานี – อนุสาวรีย์ชัยฯ (ปอ.166)

แผนที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี