จำกัดผู้เข้าชม ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง โรคระบาด ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าชมงานล่วงหน้าที่นี่

เปิดประสบการณ์ NEW NORMAL
กับ HYBRID EVENT ชมนิทรรศการในรูปแบบ “Virtual Science Fair” ได้ 2 ช่องทาง

1) On Ground เดินทางมาชมที่งาน พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2) รับชม Online ที่ www.thailandnstfair.com

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด การเข้าชมงาน

สูจิบัตร ภาษาไทย
factsheet-th
Agenda
factsheet-en
Factsheet NSTFair EN
aw-th
Factsheet NSTFair TH
aw-en