รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม แถลงจัดงาน”มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”(หนังสือพิพม์ไทยรัฐ 12/08/2562)