‘มหกรรมวิทย์ 62’ ชวนตระหนักวิกฤตขยะพลาสติกล้นโลก(หนังสือพิพม์ผู้จัดการรายวัน 14/08/2562)