ปรับผู้บริโภค–เปลี่ยนผู้ผลิต-จัดการขยะอย่างเป็นระบบ พลิกโฉมพลาสติกให้กลับเป็นมิตร ในนิทรรศการ “พลาสติกพลิกโลก” ภายในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” (24 NEW)

แหล่งที่มา: https://www.twentyfour-news.com/2019/08/17/nst/