ห้องข่าวเศรษฐกิจ 15/08/62 – มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 (NEWS ROOM)