ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี! “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” | ปากลำโพง | 19 ส.ค. 62 สัมภาษณ์ รองกรรณิการ์ (AMARIN TV)