พลิกวิกฤต ‘ขยะพลาสติก’ สู่ทางออกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หนังสือพิพม์ฅนเมือง 20/08/2562)